Samarbejder

PwC om samarbejdet med Kvindelige Jurister

PwC og Kvindelige Jurister har indledt et nyt samarbejde, der skal give de studerende indsigt i, hvordan PwC skaber et inkluderende arbejdsmiljø og sætte fokus på de mange karriere- og udviklingsmuligheder, som jurister har i konsulentbranchen.

PwC arbejder for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør de med udgangspunkt i deres viden inden for revision, skat og rådgivning. Mangfoldighed er væsentligt for PwC, og forskellighed er værdsat. 

I disse år har PwC et særligt fokus på kønsdiversitet, herunder kvinder i ledelse, hvor de har en ambition om, at minimum 33 % af lederne skal være kvinder i 2030. Kvindelige Jurister har til formål at sikre kønsdiversitet i den juridiske branche og det er derfor også med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at vi har indgået dette samarbejde med afsæt i et solidt fælles udgangspunkt.

Om Mazanti-Andersen
Mazanti-Andersen er en skarpt specialiseret og kommercielt orienteret advokatvirksomhed. Som betroede rådgivere fordansk og internationalt erhvervsliv er vi drevet ud fra en fælles ambition om at spille en instrumentel rolle i vores klienters succes. Vores godt 130 medarbejdere er fordelt på vores kontorer i København og Odense, og de er organiseret i fem strategiske faggrupper: Transaktioner, Fast Ejendom, Proces, Insolvens samt Corporate & Commercial.

Mazanti-Andersen om samarbejdet med Kvindelige Jurister

“Kvindelige Jurister arbejder for at sikre kønsdiversitet i den juridiske branche, hvilket er en dagsorden, der er vigtigere end nogensinde før. I Mazanti-Andersen glæder vi os til sammen med Kvindelige Jurister at skubbe til agendaen, blive klogere på de studerendes ønsker, afdække barrierer og dilemmaer og forhåbentlig inspirere flere til at tilvælge en karriere i advokatbranchen.”

Om Moalem Weitemeyer

Moalem Weitemeyer er et Tier 1 advokatkontor med et bredt samfundsmæssigt udsyn. Vi bruger ressourcer på at skabe en omsorgsfuld og interesseret kultur, hvor vi ser vores forskelligheder på tværs af køn og baggrund som en styrke for os som hold. Vi bruger vores stemme og vores tid, og vi donerer, til vigtige projekter, der arbejder for menneskerettigheder, diversitet og lige muligheder, så som Copenhagen Pride, 5 Skoler, JunkFood og kvinder i kunsten, blandt andre. 

Moalem Weitemeyer om samarbejdet med Kvindelige Jurister

“Hos Moalem Weitemeyer er vi glade for samarbejdet med Kvindelige Jurister. Vi synes, at det er positivt, at de jurastuderende er med til at sætte ligestilling på dagsordenen. Foreningens mantra om, at ved at arbejde sammen kan vi løfte og styrke hinanden, er en indstilling, vi 100% tilslutter os, og vi håber, at vi sammen kan bidrage til at inspirere kvindelige jurastuderende og skabe de bedste rammer for deres fremtidige karriere inden for juraen.”

Om Poul Schmith/Kammeradvokaten

Diversitet, inklusion og ligestilling indgår som et centralt pejlemærke i vores 2025-strategi. Vi henter løbende inspiration i DI’s D&I-komité, som vores Managing Partner, Jens Bødtcher-Hansen, sidder i. Vi har forpligtet os til at forbedre oplevelsen af, at alle har lige muligheder for karriere og øge diversiteten i firmaet. Vores performancemodel og ledelsesfokus er blevet justeret i retning af at skabe flere typer rollemodeller i firmaet, ligesom vi har indført forskellige partner-tracks, bl.a. med mulighed for at realisere en partnerambition i et mindre accelereret tempo.  Det kommer til at tage tid, før vi kan høste frugterne af det, vi har sat i gang, men vores diversitetsudvalg sørger for, at vi kontinuerligt fortsætter vores udvikling med nye løsninger og initiativer.

Poul Schmith/Kammeradvokaten om samarbejdet med Kvindelige Jurister

“Det er enormt positivt, at ligestilling er blevet noget, der tales meget om i branchen som en udfordring, vi skal finde gode løsninger på – både af hensyn til kvinders karrieremuligheder, men i lige så høj grad af hensyn til branchen, hvor diversitet styrker slutproduktet, innovationskraften og helt sikkert også kundeoplevelsen. Derfor er det helt naturligt for os at samarbejde med Kvindelige Jurister om at fremme dette vigtige arbejde, også allerede mens vores potentielt kommende medarbejdere og kolleger i branchen er under uddannelse.”

Om Horten

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 specialister, fordelt på kontorer i Hellerup, Aarhus og Herning. Vi har mange års erfaring i feltet mellem jura og strategi, mellem politik og praktik. Hos os handler det om at levere en rådgivning, der kombinerer den juridiske viden med en strategisk tilgang og kommerciel forståelse, så vi kan identificere de bedste muligheder for vores klienter. Vi sætter tingene i sammenhæng og rådgiver ud fra et helhedsperspektiv.
Verden er i forandring, og derfor skal lovgivningen følge trop. Som strategisk-juridiske rådgivere er vi derfor nødt til at være nysgerrige og undersøge mulighederne uden altid at vide, præcis hvor vi ender. Ja, du hører det fra et advokatfirma.
Hos Horten møder du mere end et jakkesæt. Vi tør have kant og gøre brug af vores forskelligheder. Opskriften er mod, åbenhed og fremsynethed funderet i et stærkt og ambitiøst miljø med respekt for mennesker, og hvor den gode stemning råder. Vi gemmer os ikke bag paragraffer og komplicerede begreber. Vi formidler enkelt og klart, så alle forstår, hvad vi siger.

Horten om samarbejdet med Kvindelige Jurister

“Et samarbejde mellem Horten og studenterforeningen Kvindelige Jurister går i tråd med vores ambition om at bringe mod, åbenhed og fremsynethed mere i spil i advokatbranchen. Vi er nysgerrige på unge kvinders ambitioner som jurister i advokatbranchen, fordi vi som en moderne advokatvirksomhed ved, at vi har meget at lære af fremtidens jurister.”

Om Bruun & Hjejle

Bruun & Hjejle er et advokatpartnerselskab placeret i indre København. I dag er vi knap 300 medarbejdere. Løsningspassion, beslutningskraft og mod gennemsyrer vores måde at drive virksomhed på. Mod handler for os om at være klare i mælet, men også at turde at vælge fra. Vi mener hverken, at det er troværdigt eller holdbart at ville være bedst til det hele. Derfor er vores strategiske fokus på M&A, Fast Ejendom og Proces. En prioritering, der giver os mulighed for at forstå de forretninger og processer, vi beskæftiger os med, i dybden.

Bruun & Hjejle bakker op om ligestilling i advokatbranchen og helt generelt. Derfor har vi blandt andet indført 24 ugers betalt orlov til fædre og arbejder aktivt for at få flere kvinder i ledende positioner, i partnerkredsen og bestyrelsen. Du kan læse meget mere om os på www.bruunhjejle.dk.

Bruun & Hjejle om samarbejdet med Kvindelige Jurister

“Kvindelige Jurister har en vigtig agenda, som vi hos Bruun & Hjejle bakker op om. Mange af de dygtigste jurister nu og i fremtiden vil være kvinder. Vi ønsker at styrke kvindelige juristers karrieremuligheder og hjælpe dem med at udfolde deres fulde potentiale i advokatbranchen og helt generelt. Vi glæder os til at blive klogere på, hvad vi kan gøre for at tiltrække flere kvindelige talenter, men i særlig grad også, hvordan vi i fremtiden kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads, hvor man har lyst til at blive.”

Om TRYG

Tryg er det største skadeforsikringsselskab i Danmark og Skandinavien. Vi tilbyder forsikringer til private kunder og virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Vi har som mål, at vores kunder er trygge – vi hjælper med at undgå skader, og vi er der, hvis uheldet sker. Hver fjerde dansker er forsikret gennem Tryg, og vores kunder er blandt de mest tilfredse.

TRYG om samarbejdet med Kvindelige Jurister

“Tryg og Kvindelige Jurister har indgået et samarbejde, der bidrager til at sikre diversitet, ligestilling samt lige muligheder og karriereveje for kvinder og mænd på det juridiske felt i skadeforsikringsbranchen.

I Tryg ønsker vi at afspejle det samfund, vi er en del af, og vi tror på, at diversitet i tænkning er et afgørende element for vores fremtidige succes. Derfor fokuserer vi på at tiltrække en mangfoldig pulje af medarbejdere og ledere med forskellige baggrunde, egenskaber og erfaringer. Vi mener, at mangfoldige teams træffer bedre beslutninger og er mere innovative. Vi er dedikerede til at øge mangfoldigheden blandt vores ledelsesteams på tre parametre: køn, alder og branche-/erfaring. I Tryg har vi et mål om 41% kvinder i ledelse i 2024.”

________________________________________________________________________________________

Vil du samarbejde med Kvindelige Jurister?

Vi er altid på udkig efter nye inspirerende partnere at samarbejde med. 

Såfremt du ønsker at samarbejde med os, vil du møde de kommende generationers kvindelige talenter samtidig med at du vil få en afgørende rolle i din bidragelse til at sætte fokus på og sikre kvinder muligheden for at besætte ledende stillinger inden for jurist- og advokatbranchen.   

Arranger en fremtidig begivenhed med Kvindelige Jurister

Gennem inspirerende faglige inputs, rådgivning og networking kan du spille en vigtig rolle i udviklingen af nye løsninger til at bryde de nuværende normer og kønsstrukturer, der er inden for kulturen. 

Ved at arrangere et arrangement med Kvindelige Jurister får du mulighed for at påvirke den fremtidige forretningsbranche. Vi tilbyder et stærkt fagligt og socialt netværk bestående af unge kvindelige jurastuderende, der brænder for at sikre lige muligheder efter endt uddannelse. 

Bliv vores samarbejdspartner

Sammen står vi stærkere. Hvis du har det på samme måde, bedes du kontakte os på kjurister@gmail.com.