Kvindelige Jurister

Kvindelige Jurister er en studenterforening med formål at sikre kønsdiversitet i den juridiske branche. Dette begrundet ud fra, at der her fortsat ikke er lige muligheder blandt de mandlige og kvindelige ansatte.

Vores mærkesager er bl.a. lige løn for lige arbejde, mere ligelig fordeling af barsel mellem kønnene, iværksættelse af kønsneutrale ansættelsesprocesser samt at virksomhederne har fokus på at sikre mere diversitet, da dette oftest også giver virksomheden en bedre bundlinje.

Kvindelige Jurister har til formål at styrke dine kompetencer inden for det juridiske felt og sætte fokus på dine fremtidige karrieremuligheder inden for jurist- og advokatbranchen.

Foredrag og workshops udbydes som led i en spændende og udbytterig måde at sikre fastholdelse og udvikling af kvindelige talenter. Desuden er networking en stor del af foreningen, som sikrer brobygning mellem erhvervslivet og de jurastuderende.​

Læs mere ↓

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste ledelse i Kvindelige Jurister og består af kvindelige jura- og erhvervsjurastuderende fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School. 

Nynne Mørkeberg

Stifter og forperson

Opdateres

Næstforperson

Opdateres

Kasserer

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & eventansvarlig

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & eventansvarlig

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & eventansvarlig

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & eventansvarlig

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & støttemedlemsansvarlig

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & støttemedlemsansvarlig

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & marketingansvarlig

Opdateres

Bestyrelsesmedlem & marketingansvarlig

Team

Kvindelige Juristers team er en stærk representation af frivillige ildsjæle på kryds og tværs af årgange på Københavns Universitet og Copenhagen Business School. 

Opdateres

Frivillig i event

Opdateres

Frivillig i event

Opdateres

Frivillig i event

Mathilde Stampe Plougsgaard

Frivillig i event

Mie Rune Frostholm

Frivillig i event & skribent

Charlotte Brøndum

Frivillig i event

Christina Frilund Jensen

Frivillig i event

Jasmin Blander Jensen

Frivillig i støttemedlemmer

Emma Schou Nielsen

Frivillig i marketing

Advisory board

Vores advisory Board består af udvalgte fagfolk, som har til formål at fungere som vores sparringspartnere. De bistår med deres viden og erfaring i forbindelse med foreningens udvikling.

Kristin Assaad

Erhvervsjurist & stifter af LegalUp