Kvindelige Jurister x Horten: Konflikthåndtering – Er der forskel på mænd og kvinder?

Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 17.00

​​Kvindelige Jurister inviterer i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab til et indblik i, hvordan både hverdagens og arbejdslivets konflikter kan løses ved brug af mediation.

Den mangeårige kamp om ligestilling mellem mænd og kvinder har medført, at kvinder har opnået ligestilling ved at agere og opføre sig som mænd. Den egentlige ligestilling kommer dog først, når man har lige respekt for den måde, kvinder og mænd er på.

Mediationstilgangen er et alternativt konfliktløsningsredskab, som adskiller sig fra andre metoder ved at lægge vægt på dialog og lytning. Formålet med mediation er at omdanne konflikter og uenigheder til nye udviklingsmuligheder, som kan skabe grobund for fremadrettede planer, strategier og visioner, parterne i blandt. Mediation anvendes i stigende grad indenfor erhvervsret, strafferet og forældreret. Mediation er en effektiv og konstruktiv måde at løse konflikter på samt et hurtigere og billigere supplement til at gå rettens vej.

Tina Monberg, der både er advokat, exam. psykoterapeut samt mediator fra Harvard Law School, vil med sin mange års erfaring give en introduktion til, hvordan mediationsmetoden anvendes i håndteringen af konflikter, relationer og samarbejder mennesker imellem.

Tina Monbergs foredrag vil udover generelle konflikthåndteringsredskaber og mediation omhandle forskelle mellem mænd og kvinder, netop når det kommer til håndtering af konflikter. I konflikt har kvinder og mænd forskellig adfærd, der både gør, at konflikter udvikler sig forskelligt, og at konflikterne skal løses på forskellig måde. Mænd trækker sig i konflikten, mens kvinder bliver i konflikten. Kvinders kamp for ligestilling mellem de to køn har ført til, at der er opnået en form for ligestilling ved at kvinder agere og påføre sig som mænd. Her mener Tina Monberg, at den egentlige ligestilling først sker, når man har lige respekt for den forskellige måder, kvinder og mænd agerer på. Men hvordan når vi dertil?

Birgitte Frølund, anerkendt procesadvokat og leder af Hortens procesafdeling vil i denne anledning dele ud af sin viden om mediation og sætte fokus på nogle af de konkrete værktøjer, man kan gøre brug af i juridiske forhandlingssituationer. Samtidig vil hun også give et indblik i sin egen karrierevej mod at blive en kompetent procesadvokat og mediator. Til daglig beskæftiger Birgitte sig med alle former for tvistløsning med hovedvægt på større civile retssager – ofte med internationale aspekter. Birgitte er certificeret mediator og anvender ofte mediationsteknik under forhandlinger. 

PROGRAM
kl. 17.00-17.15: Mødetidspunkt
Kl. 17.15-17.30: Velkomst ved Kvindelige Jurister og Horten
Kl. 17.30-18.30: Oplæg med Tina Monberg, mediator
Kl. 18.30-18.50: Pause
Kl. 18.50-19.20: Oplæg med Birgitte Frølund, partner hos Horten
Kl. 19.20-20.00: Networking og forplejning

TID OG STED
Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 17.00 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

TILMELDING
https://billetfix.dk/…/kvindelige-jurister-x-horten…/

Vi glæder os til at se jer!