Bliv aktiv i Kvindelige Jurister – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vil du være en del af en nyere studenterforening i vækst og et nationalt netværk for jura- og erhvervsjurastuderende?

Du har nu mulighed for at blive en aktiv del af foreningslivet, da vi skal stifte en ny bestyrelse og vores team mangler nu nye frivillige, til at assistere de forskellige ansvarsområder i foreningen. 


BLIV EN DEL AF VORES BESTYRELSE ELLER TEAM

Du har hermed mulighed for, at stille op til en bestyrelsespost eller sende en ansøgning vedr. optagelse til vores team, idet vi tirsdag d. 12. oktober 2021 afholder vores årlige generalforsamling. Du får her mulighed for, at få indflydelse på en studenterforening i vækst. Dette bliver dagen hvor der skal vælges en ny bestyrelse i studenterforeningen og vi løfter sløret for, hvem der er optaget til vores team. Studenterforeningen vil sørge for en hyggelig og uformel aften, hvor der vil blive serveret lettere forfriskelser til de fremmødte. Vi søger ambitiøse og handlekraftige studerende med gåpåmod, som er klar til at blive en del af en studenterforening i vækst. Ansvarsområderne besættes for 1 år, hvorfor du skal kunne være et aktivt medlem i foreningsarbejdet i den pågældende tidsperiode. 


STIL OP TIL EN BESTYRELSESPOST (søger pt. 11 bestyrelsesmedlemmer)

Ønsker du at stille op til bestyrelsen i studenterforeningen som jurastuderende og HA(jur.) studerende, er dette muligt til den årlige generalforsamling. Foreningens vedtægter foreskriver, at du kan stille op, såfremt du alene er i gang med en videregående uddannelse med juridisk baggrund. 

Du stiller op til bestyrelsen ved at sende en mail til kjurister@gmail.com senest 7 dage forinden afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 16.00. 

Der er således krav om personligt fremmøde, da der til mødet er mulighed for, at man fortælle lidt om, hvorfor man gerne vil være en del af bestyrelsen. 


ANSØGNING TIL VORES TEAM (søger pt. 19 teammedlemmer)

Såfremt du gerne vil ansøge om en plads i vores team, bedes du venligst sende os en motiveret ansøgning til kjurister@gmail.com. Her må du gerne skrive en halv A4 side, hvor du fortæller lidt om dig selv og om din generelle motivation for, at blive en del af foreningen. 

Vi søger teammedlemmer til følgende områder: 

1. Intern kommunikation og udvikling (marketing) søger 4 frivillige 
2. Interne arrangementer (foreningens egne arrangementer) søger 6 frivillige
3. Strategisk udvikling og sponsorering (arrangementer med samarbejdspartnere) søger 6 frivillige 
4. Finansiering og sponsorering søger 1 frivillig
5. Mentorskab og intern kommunikation (støttemedlemmer) søger 2 frivillige

Ansvarsområdernes opgavebeskrivelse offentliggøres snarest. 


Det anbefales derfor, at du nævner hvilket område du er interesseret i, og understøtter det med et eksempel, hvor du fortæller lidt om, hvorfor du har kompetencen hertil. Vi ser frem til at modtage din ansøgningen til teamet!


Til generalforsamlingen vil der også blive gennemgået en række formelle punkter, herunder vedtægtsændringer, kommende aktiviteter og nye tiltag i foreningen. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Velkomst og introduktion til foreningen 
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Foreningens planer for dette og det kommende semester
6. Forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Offentliggørelse af valg af teammedlemmer
10. Eventuelt

Ønsker du alene at blive medlem af studenterforeningen, er du også meget velkommen til at møde op til en uformel snak med os. 

Du kan læse mere om generalforsamlingen her (link).


Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften!

De bedste hilsner

Bestyrelsen
Studenterforeningen Kvindelige Jurister