Stiftende generalforsamling

26. oktober 2020, kl. 19.00

Kære alle

Vi er nu klar til at sætte standarden for dit igangværende semester med den nystiftede studenterforening Kvindelige Jurister, og vi er så spændte!


Kvindelige Jurister holder stiftende generalforsamling mandag d. 26/10-2020 kl. 19 på vores efterhånden love-hate platform, nemlig den kære Zoom.


HVEM ER VI?
Kvindelige Jurister – et nationalt netværk der går ind for ligestilling i jurist- og advokatbranchen.Kvindelige Jurister er en ny uafhængig studenterforening, der drives af og for studerende ved de juridiske uddannelser i Danmark.Kvindelige Jurister dækker over almene jurister- såvel som erhvervsjurister.Kvindelige Jurister har som den eneste studenterforening på det Juridiske Fakultet særligt fokus på ligestillingsdebatten og tilføjer et vigtigt perspektiv til kvindelige jurastuderendes og – færdiguddannedes muligheder på arbejdsmarkedet.Hvis du er interesseret i at sætte mere fokus på dine muligheder som færdiguddannet, og blive en del af et stærkt netværk med ligesindede studerende, kan du deltage i begivenheden for at høre mere herom.


DAGSORDEN
1. Introduktion til Kvindelige Jurister.
2. Valg dirigent, referent og to neutrale stemmetællere (grundet covid-19 findes alternativ digital løsning).
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Medlemsskab.
a. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Vedtagelse af vedtægter
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen er endelig. Der skal derfor ikke foretages en afstemning.
Der vil være mulighed for at kandidere til følgende tillidsposter:
a. Næstformand
b. Kasserer
c. Ni almindelige bestyrelsesmedlemmerDeadline for nye kandidaturer var d. 19/10-2020. Herefter offentliggøres kandidatlisten.Alle kandidater tildeles en plads i bestyrelsen.9. Den endeligt valgte bestyrelse til Kvindelige Jurister indkaldes til bestyrelsesmøde.

HVEM KAN DELTAGE I GENERALFORSAMLINGEN PÅ ZOOM?Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen. Uanset om du har interesse i vores forening, ønsker at høre mere om udviklingen på ligestillingsområdet inden for jurist- og advokatbranchen, samarbejde med os eller andet.


MEDLEMSSKAB
Alle jura- og erhvervsjurastuderende i Danmark er velkommen og kan blive medlem af Kvindelige Jurister.

Med venlig hilsen,
Nynne Mørkeberg
Stifter og forperson

Studenterforeningen Kvindelige Jurister